Loading...

CEP TELEFONU
POLİTİKASI

TİO Lojistik, faaliyet gösterilen alanlarında risklerin azaltılarak Sağlık Emniyet Çevre Güvenlik Politikası kapsamında tüm operasyonlarının güvenli bir şekilde yürütmek başlıca amacıdır.

TİO Lojistik toplumsal bilinci artırmak ve faaliyetleri anında oluşabilecek riskleri ve olumsuz etkilerini azalmak amacı ile çalışanlarına cep telefonu kullanımının etkileri olan;

• Sürüş sırasında kaza yapma riskini 4 katı artırdığı,
• Tepki verme sürelerini geciktirdiği,
• Sürücünün dalgınlığı ve dikkatsizliğine sebep olduğu,
• Kalp atım sayısı arttırdığı,
• Daha fazla sayıda çevresel uyarıları gözden kaçırdığı,
• Karar verme sürelerini artırdığı bilincini vermektedir.

Ayrıca, dolum ve boşaltım esnasında cep telefonlarının açılması veya çalması sonucu yaydıkları dalga ateşe sebebiyet verecek küçük bir kıvılcımın oluşması için yeterli enerji ürettiği ve gazlardan çıkan buharların statik elektrik yükleriyle birleşmesi sonucu yangın riski oluştuğu bilinmektedir,

Bu nedenlerle;

Sürüş esnasında cep telefonunu açık bulundurmak ve konuşmak yasaktır.

Dolum ve boşaltım esansında cep telefonları kapalı olsa dahi taşınmayacaktır. Araç hareket halinde iken Telefon, telsiz kullanımı yasaktır.